MaR

MaR

Naša spoločnosť rozvíja svoju činnosť v oblasti opravy, údržby, dodávky a montáže vyhradených elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov. Ďalej vykonávame montáž MaR vrátane dodávky prístrojov podľa realizačnej projektovej dokumentácie a uvedenie do prevádzky. Ďalšou činnosťou je vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok.
V rokoch 1992 až 2001 firma realizovala menšie celky v oblasi MaR, neskôr sa stala výhradným dovozcom dánskej spoločnosti Danfoss.

Naša spoločnosť sa podieľala na realizácii rekonštrukčných a elektro-montážnych prác

KAPA a.s. Štúrovo

Transpetrol Bratislava

DUSLO a.s. Šaľa

Tp Zvolen

Tp Žilina

NAŠE SLUŽBY

Zdieľaj!